Dagens program
(mer info inom kort)

08:30-09:00
Registrering
09:00-09:10
Välkomna
Näringslivschef Carina Kloek-Malmsten hälsar välkommen till dagen i utställningshallen.
Vi får en presentation av Mölndals näringslivsstrategi.
09:10-09:35
Kaffe och utställning
Mingla och besök våra utställare.
09:45-10:15
Föreläsning

Björn Marklund, stadsbyggnadschef Mölndals Stad
10:20-11:00
Huvudtalare
Presenteras inom kort.
11:30-12:00
Prisceremoni
12:00-13:15
Lunch
Mingla och besök våra utställare.
13:15-13:45
Prisceremoni
Fortsättning
14:00-14:30
Seminarier i tre spår
Välj mellan tre seminariespår.
14:40-15:20
Huvudtalare
Presenteras inom kort.

Guldsponsorer

Silversponsorer

Suppliers

Utställare

Arrangörer