Dagens talare

Keynote speaker

Bo Dahlbom
Professor i Informatik

Samhällstrender och framtidens näringsliv
Bo Dahlbom är professorn som föreläser om digitaliseringen och framtiden, om hur digitaliseringen förändrar samhälle, näringsliv och vardagsliv. Bo har en fantastisk förmåga att sätta fingret på de utmaningar vi står inför och inspirerar sina lyssnare att själva se in i framtiden.

Bilia Group (BMW & Mini)

Martin Andersson
Corporate Sales BMW & Mini

Hållbarhet = JOY ?

Business Region Göteborg

Maria Strömberg
Chef Kluster & Innovation/Director Clusters & Innovation

Därför är en stark region bra för dig
När företag och aktörer samverkar inom en region eller bransch för att förbättra sina förutsättningar att utvecklas och nå framgång, brukar man prata om kluster. Geografisk närhet kan ge fördelar när det gäller informationsutbyte och tillgång till spetskompetens. Branschsamarbeten kan gynna inköp, produktutveckling och utvecklingen av regionala varumärken.

Erlandsson Bygg

Markus Brink
VD

Lärande Bygg – integration på riktigt!
”Kreativt tänkande och samverkan mellan Kungsbacka kommun, Erlandsson Bygg och Eksta Bostads AB har resulterat i två omgångar lärande bygg i Kungsbacka.”

GoCo

Johanna Söderlund
Projektledare

Pernilla Andersson
Försäljningsansvarig

GoCo hälsokluster
I Åbro växer framtidens hälso- och innovationsområde fram, med målet att attrahera forskare, entreprenörer och talanger från hela världen. Fokus ligger på hälsa, medicinsk utveckling och digitalt entreprenörskap. Området transformeras nu till ett innovationsområde i det redan befintliga hälsoklustret som finns i Mölndal.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Zandra Jönsson
Hållbarhetschef

Varför investerar Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän i barns trygghet och framtid?
Som kundägt bolag har Länsförsäkringar alltid sina kunders trygghet för ögonen.  Arbetet har utvecklats med åren och handlar numera inte bara om hur risker för inbrott, brand- och vattenskada kan minskas utan även om hur vi skapar förutsättningar för fler barn att växa upp som trygga och starka individer.

We Do Sports (Scandinavian Invitation)

Claes Nilsson
VD

Europatouren och Scandinavian Invitation spelas i år för andra gången på Hills. Förra året var en succé och i år kommer det bli ännu bättre! Kom och lyssna på hur man skapar framtidens mötesplats via idrott och sport.

Guldsponsorer

Silversponsorer

Suppliers

Utställare

Arrangörer